Самоосигуряващи се и земеделци масово допускат една и съща грешка в НАП

129

Рубрика „Дневникът на репортера“ от 09.02.2022 г.

Самоосигуряващите се и земеделските стопани масово допускат една и съща грешка при подаването на осигурителни декларации, което тече в момента, сигнализират от офиса на Националната агенция по приходите в Русе. Те посочват Единния си граждански номер като идентификатор, но това вече е невалидно, тъй като ЕГН-то е заменено от нов 9-значен единен идентификационен код (ЕИК), който им е издаден от Агенция по вписванията.

Материал: Теодора Копчева