Сборник за българския миграционен процес представиха в Историческия музей

226

Репортаж: Теди Копчева