Сборник за българския миграционен процес представиха в Историческия музей

294

Репортаж: Теди Копчева