Сборник за българския миграционен процес представиха в Историческия музей

362

Репортаж: Теди Копчева