„Свищовски лозници“ отново ще събере най-добрите български поети

189

За поредна година Община Свищов организира традиционния поетичен конкурс „Свищовски лозници“ – 2022, който е отворен за автори от цялата страна.

Всеки автор има право да участва с едно непубликувано авторско стихотворение, изпратено в 5 екземпляра, напечатано на хартия. Ръкописи не се приемат, а конкурсът е анонимен. Текстът се придружава от лични данни на участника, запечатани в плик: три имена, адрес и телефон за връзка.

Награден фонд на конкурса:

–        Награда за поезия „Николай Искъров“ – 300 лв.

–        Първа награда – 200 лв.

–        Втора награда – 150 лв.

–        Трета награда – 100 лв.

–        Две поощрителни награди по 50 лв.

Крайният срок за получаване на творбите е 2 септември. Резултатите от конкурса се обявяват на 25 септември от 10:30 ч. в Камерната зала на ПБНЧ „Еленка и Кирил Аврамови 1856“.

Адрес за изпращане на творбите:

гр. Свищов 5250, обл. Велико Търново

ул. „Д. Г. Анев“ №4 А, Община Свищов, „Култура“, за конкурса

Отличените творби ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Свищов: www.svistov.bg и на фейсбук страницата Култура Община Свищов.

Творбите, участвали в конкурса, остават в архива на Община Свищов.

Телефон за връзка и информация:

Община Свищов – 0631 / 6 43 51, Гл. експерт „Култура“