СЕДМИЧЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

105

14 – 18 август 2023 г.

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

– приключи подготовката за цялостното асфалтиране на паркинга при блок „Бачо Киро“ в кв. Хъшове;

– стартираха дейности по възстановяване и обновяване на фонтана в градинката до общински пазар „Олимп“ в кв. Здравец;

– продължават строителните дейности за възстановяване на настилките в градинката на пл. Дунав;
– завърши оценяването на кандидатите, на които престои преминаване към алтернативно отопление за бита. От подалите документи в периода 2 май – 31 юли по Основната фаза на Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по Програма LIFE на Европейския съюз са одобрени 80 домакинства;

– подменени бяха стари натриеви осветители с нови LED осветителни тела в с. Сандрово;

– продължават строително-ремонтните дейности в детски художествен център-ул. Борисова 51;

– на 15 август са извършени обработки срещу комари в Русе;

– подготвят се събитията за отбелязването на Европейската седмица на мобилността  (16-22 септември);

– проведе се среща в пенсионерски клубове №7 и 9 във връзка с транспортното обслужване на различни точки в града;

– почистено бе нерегламентирано сметище на ул.„Кръстец“;

– извършени бяха локални ремонти по подготовка и асфалтиране /изкърпвания/ на единични разрушения на пътните настилки в квартал Долапите, локалното платно на ул. „Плиска“ при блок „Ахелой“ 1 и 2 , ул. „Сливница“, ул. „Тетово“;    

– продължават строително-ремонтни дейности в общинска сграда, намираща се на адрес ул. „Александровска“ 93 ет. 1 (сградата на Централни Хали ), за създаването на нов пенсионерски клуб;

– подменени бяха компрометирани лампи за улично осветление около блок „Колос“, блок „Вежен“, пл. „Свобода“ , бул. „Скобелев“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Борисова“, блок 311 в кв. „Чародейка“, ул. „Доростол“ около блок „Гладиола“;  

– извършени бяха ремонти на електрическата мрежа за улично осветление на ул. „Ропотамо“, с. Семерджиево, с. Ястребово, ул. „Църковна Независимост“, с. Николово, ул. „Богдан Войвода“, ул. „Неофит Рилски“ и подмяна на корозирала електрическа касета за улично осветление на бул. „България“;

– положена бе хоризонталната пътна маркировка на бул. „Липник“ от ул. „Иван Ведър“ до кръговото движение при КАТ и обратно. Положена е и хоризонтална пътна маркировка –пешеходни пътеки и с червена боя пластик на ул. „Студентска“, ул. „Котовск“, ул. „Измаил“, ул. „Мадарски конник“, кръстовището на ул. „Александровска“ с ул. „Майор Узунов“, ул. „Киев“ и кръстовището на ул. „Киев“ с ул. „Братислава“;

– подменени бяха компрометирани триплексови стъкла на автоспиркови навеси при ул. „Рига“ – Обръщалото и ул. „Доростол“ с ул. Янтра;

– санкционирани са 62 водачи на моторни превозни средства за нерегламентирано паркиране на територията на гр. Русе.

–  

РЕСОР  „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 • предоставена бе еднократна финансова помощ на 11 семейства по реда на Наредба №21 за раждане на второ дете;подготовка за издаването на луксозното двуезично печатно издание за първите неща в Русе, финансирано от Община Русе; подготвени бяха договорите с читалищата на територията на община Русе за разпределение на общинската и държавната субсидия и средствата за ремонтни дейности;подготвено бе предложение до Общински съвет-Русе за създаване на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта;извършен бе мониторинг в 6 социални услуги от експерти на отдел „Социални дейности“ и отдел „Здравни дейности“ за проследяване съответствието на стандартите и критериите, разписани в Наредбата за качество на социалните услуги; обобщена бе информация от общинските училища за приетите в първи клас деца;извършиха се проверки в детските градини, свързани с летния начин на работа,  храненето и поддръжката на материално-техническата база;.консултирани са 48 лица от здравните медиатори в кв. „Селеметя“ и кв. „Средна кула” за начина на предпазване от вируса с Хепатит А, превенция на заразяване с летни вирусни и за задължителните имунизации и рисковете от пропускането им;подготвена е заповед за определяне на медицински специалисти, които да осигуряват медицински услуги на Държавните зрелостни изпити и Държавния изпит за придобиване на професионална квалификация, сесия август-септември на учебната 2022/2023 година;извършиха се проверки в здравните кабинети на ДГ „Детелина“ и  ДГ „Русалка за проследяване спазването на дезинфекционни мероприятия и противоепидемични мерки през летния сезон;подготовка на събитията от Есенния салон на изкуствата и културата; подготовка на предвидените в културния календар на Общината събития на 6 септември и 22 септември;подготвителни дейности във връзка с Националната литературна награда „Елиас Канети“ и церемонията по връчването ѝ;прием на отчети и консултации във връзка с проектите по Програма „Култура“ на Община Русе за 2023 г.

РЕСОР „ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“:

 • проведе се тръжна процедура за отдаване под наем на 25 имота – общинска собственост – пасища и мери, находящи се в землищата на селата Басарбово, Просена, Бъзън, Тетово, Ново село и Николово;
 •  експерти от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ взеха участие в инфоден по мярка „Aктивно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“. Дейностите, които ще получат подкрепа включват подкрепа в търсене на работа, контакти с работодатели, включване в професионални обучения и др.

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

 • възложено бе проектирането на основните ремонти на ул. „Проф. Асен Златаров“, ул. „Хан Крум“, ул. „Згориград“ и ул. „Бистрица“. След предоставянето на инвестиционните проекти, съгласуването им с компетентните институции, одобряването им и издаването на разрешения за строеж, ремонтните дейности ще бъдат стартирани;
 • продължава текущият ремонт на плочника пред сградата на бившия Дом „Майка и дете“ на ул. „Никола Й. Вапцаров“ №20;
 • стартира текущият ремонт покрив на покрива на Общински младежки дом на ул. „Райко Даскалов“ №2А. Предстои подмяна на улуци, мазилки и обшивки с поцинкована ламарина по бордове и комини  на покрива на сградата, нови водосточни тръби за отвеждане на атмосферните води;
 • започва изпълнението на текущ ремонт на сградата на Пенсионерски клуб „Гагаля“ в с. Николово. Дейностите включват частичен ремонт на покрив, фасади и водоплътни бетонови настилки около сградата;
 • проведе се среща между Община Русе, „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе и ръководителя на т.нар. Воден цикъл за разясняване напредъка на проекта и начините за възстановяване на настилките от страна на експлоатационното дружество, във връзка с инвестиционно намерение на Община Русе за изпълнение на основен ремонт на уличната мрежа;
 • извършен е оглед на ул. „Огражден“ в кв. „Долапите“ във връзка с проблеми с отводняването с цел последващо възлагане на текущ ремонт;
 • възложено е изработването на инвестиционен проект за „Изграждане на паркоместа и тротоар при бл. МНО 1, кв. „Възраждане“, гр. Русе“. След предоставянето, съгласуването, одобряването и издаването на разрешение за строеж, ремонтните дейности ще бъдат стартирани;
 • извършен е оглед на пътя, водещ към плажа в с. Сандрово, с цел изпълнение на локални ремонти;
 • извършен е оглед на ул. „Юрий Гагарин“ в с. Сандрово, във връзка с проблеми с отводняването и завиряване в зоната преди кръстовището с ул. „Васил Левски“. Към момента общинска администрация търси решение за повърхностно отводняване, предвид лисата на улична канализация в района;
 • извършен е оглед на отводнително съоръжение (линеен отводнител) в с. Николово при кръстовището между ул. „Христо Ботев“ и ул. „Васил Левски“. За изпълнение ще бъдат възложени следните дейности: почистване на коритото на отводнителния канал, демонтаж на съществуващи метални решетки, изработване и монтаж на нови. След почистването, ще се прецизира необходимостта от ремонт на бетоновите елементи на отводнителя.