Седмичен отчет за дейността на общинска администрация – Русе от 7 до 11 февруари 2022 г.

217

Рубрика „Дневникът на репортера“ от 14.02.2022 г.

Община Русе е одобрена за финансиране по проект „Опазване и популяризиране на културното наследство чрез дигитално съхранение и представяне“

Текст: Лилия Рачева