Седмичен отчет за дейността на общинска администрация – Русе от 21 до 25 февруари

159

Рубрика „Дневникът на репортера“ от 28.02.2022 г.

Текст: Лилия Рачева