Седмичен отчет за дейността на общинската администрация от 4 до 8 април 2022 г.

173

Рубрика „Дневникът на репортера“ от 11.04.2022 г.

На 28 април в ще се проведат срещи за български производители и търговски фирми, желаещи да разширят своя бизнес на германския пазар.

Радио Русе