Седмичен отчет за дейността на общинската администрация от 20 до 24 юни

104

Планът за интегрирано развитие на Община Русе очертава визията й за развитието в следващите 7 години. Проектните предложения на 12-те населени места в община Русе са насочени към ремонт и рехабилитация на сгради, пътни настилки, детска и фитнес площадка, въжен парк, фотоволтаична централа и др. Предложенията ще бъдат представени пред Общински съвет Русе на предстоящото заседание през месец юли.

Радио Русе