Седмичен отчет за дейността на общинска администрация – Русе за периода 26 април – 7 май

108

Рубрика „Общината за хората“ от 10.05.2021 г.