Седмичен отчет на кмета на Община Русе Пенчо Милков

261

Рубрика „Общината за хората“ от 07.06.2021 г.

Акценти от дейността на общинската администрацията от 31 май до 4 юни

Радио Русе