Седмичен отчет на кмета на Община Русе Пенчо Милков

212

Рубрика „Общината за хората“ от 14.06.2021 г.

Акценти от работата на общинската администрация за периода от 7 до 11 юни

Радио Русе