Седмичен отчет на кмета Пенчо Милков / 18.01.21г.-24.01.21г./ в ресор „Комунални дейности“

102

Съставени  актове за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, проверки за начина на водене на кучета, подрязване на дървета, извръшени ремонти на пропадания на улици… Това са само част от дейностите, извършени през изминалата седмица  в направление „Комунални дейности“.