Седмичен отчет на кмета Пенчо Милков

80

Рубрика „Дневникът на репортера“ от 12.04.2021 г.

Община Русе кандидатства за финансиране на реставрация и ремонт на Доходно здание и получи одобрение. Със средства, предоставени от Министерството на културата, ще бъде реставрирана фасадата на три корпуса и ще бъде извършен частичен ремонт на покрива. В град Русе ще има контенейри за текстил. Още за дейността на общинския екип чуйте в предаването на радио „Русе”.