Седмичен отчет на общинската администрация от 27 юни до 1 юли

125

Рубрика „Дневникът на репортера”

Акцент в седмичния отчет на общинската администрация е кандидатстването по „Годишна програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища“ за 2022 г. Предстои да се извърши ремонт на спортната площадка в СУПНЕ „Фридрих Шилер“. Бюджетът на проектното предложение е на стойност 70 598,95 лв.

Радио Русе