Седмичният отчет на кмета Пенчо Милков за ресор „Икономика и международно сътрудничество ”

153

В предаването ще чуете още какво бе свършено от администрацията през последната седмица в това направление

Материалът подготви Галя Савова