Седми фестивал „Русчуклийска среща“ ще се проведе в Русе на 10.03.2018 г.

1778
Богдан Донев – гл.худ.р-л на ФТТ „Найден Киров“

На 10.03. от 10 ч. в спортен компрекс „Дунав“ ще се проведе седмо поредно издание на Национален фестивал на школи и клубове за любители, изучаващи български народни танци „Русчуклийска среща“.

Интервю: Галя Савова