Сигнали за въздуха и нов инвестиционен профил в седмичния отчет на община Русе

175

Община Русе подаде сигнали с конкретни часове и дати за замърсяване на въздуха над града и то особено през тъмната част на денонощието, което според специалистите, говори за умишленост. Сезирани са всички възможни институции, включително областна дирекция на МВР и Държавна агенция Национална сигурност. Това е само част, но съществена от седмичния отчет в сектора на комуналните дейности на общинската администрация.

Материал: Теодора Копчева