Симфония „Из Новия свят“ на Дворжак в програмата на фестивал „Алегра“

1270

Репортаж: Лилия Рачева