Скаутите в Русе спасяват Кестеновите дървета в Парка

373

Интервю: Лилия Рачева