Скенер за пръстови отпечатъци при банковите карти?

2007

Visa проведе мащабна анкета, в която на 50 % от потребителите са одобрили интегрирането на скенер за пръстови отпечатъци в устройствата за карти. Всеки ползвател на банкова карта Visa от новия модел ще потвърждава личността си, чрез дактилоскопичен скенер и няма да въвежда PIN.

 

Скенерът се активира, когато картата се постави в терминал. При пъхването на картата в устройството, чипът се активира от електрозахранването на самото устройство. Потребителят поставя палец на скенера и чипът сравнява образа на палеца с архива от паметта си. На база това сравнение разрешава, или забранява транзакцията. Запазена е и възможността за потвърждение, чрез PIN-код.

Образът на пръстовия отпечатък се съхранява единствено в чипа на банковата карта. Данните от тази информация не се предоставят на сървъри или, чрез глобалната мрежа да се пре-предават за сравнение с друга база данни. Чипът се захранва от самия терминал и при изваждане на картата от устройството, спира да работи.

източник: kaldata.com