Снежана Борисова за магията на живописта и багрите

1144

Репортаж: Лилия Рачева