Собствениците на изоставени автомобили с издадено предписание имат 14-дневен срок да ги преместят

95

62 нови предписания за  моторни превозни средства, за които има съмнение, че са излезли от употреба, са издали инспектори от Община Русе . Автомобилите трябва бъдат преместени от собствениците им  в 14 дневен срок. Ако това не бъде спазено, колата ще бъде принудително преместена с паяк на паркинга  за  излезли  от  употреба автомобили. Собствениците, които потърсят колите  си в тримесечен срок, ще трябва да заплатят 4 лв. такса за ден престой и такса  за репатриране. Ако след това се установи, че превозното средство отново е на място общинска или държавна собственост, автомобилът ще бъде предаден за разкомплектоване и не подлежи на връщане, а санкцията е в двоен размер.

Пълния списък с излезли от употреба моторни средства можете да намерите тук.