Спазват ли русенци мерките по време на извънредно положение?

183

Анкета: Лилия Рачева