Спазват ли русенци мерките по време на извънредно положение?

321

Анкета: Лилия Рачева