Специален проект на Общината ще дигитализира наследството на 7 културни институции

130

Община Русе представи официално старта на проект „Опазване и популяризиране на културното наследство чрез дигитално съхранение и представяне“. Той е разработен и подаден по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ и се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Екипът на проекта се състои от представители на администрацията на Община Русе.

Репортаж: Теодора Копчева