Становището на почти 7600 русенци против инсинератора в Гюргево беше изпратено на екоминистъра

87

7560 подписа на русенци събра становището против изграждането на инсинератор за медицински отпадъци на територията на община Гюргево за последните 3 седмици. То бе изработено от граждански сдружения и бе разпространявано масово в града, като Община Русе съдейства за поставянето на подписката в информационните си центрове. Тя е изпратена по надлежния ред от представители на сдруженията до Министерството на околната среда и водите.

Припомняме, че това е втора подписка на русенци, след като инвеститорът, свързан с изграждането на инсинератора, актуализира и преработи своя доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) в съответствие с коментарите от българска страна.

Преди броени дни кметът на Община Русе Пенчо Милков изрази категоричната си позиция си относно намеренията на инвеститора за реализирането на проекта, като изпрати на министър Юлиан Попов свое отрицателно становище. В него той заяви, че независимо от извършената корекция по изготвения ДОВОС за проекта, по същество не се променят видът и характерът на планираната дейност по инвестиционното предложение, респективно не се ограничава и/или минимизира рискът от отделяне на емисии в атмосферния въздух в трансграничен контекст.