Стационарни станции ще следят за качеството на въздуха в Русе

165

Съоръженията ще бъдат пуснати в експлоатация след като бъдат тествани

Репортаж: Галя Савова