Стела Коева, психолог в ПГИУ „Елиас Канети“ Русе за новия механизъм за противодействие на насилието и тормоза в училище.

2477

Стела Коева, психолог в ПГИУ „Елиас Канети“ Русе за новия механизъм за противодействие на насилието и тормоза в училище.

Интервю: Галя Савова