Създадоха Бизнес портал за малките и средни предприятия (МСП) износители в регион „Балкани – Средиземно море“

829

Репортаж: Галя Савова