Съобщение за метеорологична обстановка – Община Русе

146

От Метеорологичната обсерватория Русе – към НИМХ – филиал Варна при БАН е получена информация за предстоящи обилни валежи на територията на Община Русе.

Умоляват се гражданите да ограничат придвижването си и използването на автомобили да се случва при крайна необходимост с оглед безопасността им.

При възникване на инциденти сигнали могат да бъдат подавани на единния европейски телефон за спешни и аварийни обаждания – 112 или на Дежурния общински съвет за сигурност – 082/820 111.