Съществена част от дейността на общината е посветена на въздуха

354

Рубрика „Дневникът на репортера“ от 17.01.2022 г.

Първата среща за сформирането на Обществен съвет по околна среда и дейности за подобряване качеството на въздуха в Русе заемат централно място в седмичния отчет на общинската администрация за изминалите 5 работни дни. Наред с подготовката на следваща среща е обявена обществената поръчка за дооборудването на станцията, наета от Община Белене за измерване на органични замърсители, подготвена е и процедура за избор на  доставчик  на отоплителни уреди по програмата за подмяна на печките на твърдо гориво на гражданите, което също е пряко свързано с чистотата на въздуха. Пак във връзка с въздуха е извършена и проверка в района на „Топливо“.

Материал: Теодора Копчева