С европейско финансиране Oбщина Русе превръща сградата на бившия Дом на учителя в Международен младежки център

57

Реставрацията на сградата ще промени и облика на главната пешеходна улица в Русе

Община Русе получи покана за сключване на договор за финансиране на проектно предложение за изграждане на Международен младежки център – Русе в сградата на бившия Дом на учителя на ул. „Александровска“ 29. Дейностите ще се финансират по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Целта на проекта е да предостави на младите хора разнообразни дейности, както и цялостни услуги в помощ на личностното им развитие и пригодността им към заетост. Дейностите на Младежкия център ще целят постигане на по-висока пригодност на младите хора към пазара на труда, постигната чрез тясно сътрудничество с бизнеса и неправителствения сектор, и предоставяне на качествено неформално образование като основен подход в младежката работа.

Проектът предвижда да се извърши основен ремонт на сградата, както и вътрешно реновиране и преустройство. Ще бъде закупено нужното съвременно и мултифункционално обзавеждане и оборудване, което да отговаря на нуждите на младите хора. Сградата ще бъде пригодена за използване и от лица с физически увреждания.

С извършването на ремонта в Международния младежки център ще бъдат обособени:

– стаи със самостоятелен санитарен възел за настаняване на 16 лица;

– зала с възможности за обучения/семинари/срещи с капацитет 100 човека, която ще бъде оборудвана със система за симултанен превод;

– зала за обучения в дигитална компетентност с 20 работни места;

– зала за езикови и други обучения с капацитет за 20 обучаващи се;

– зала за неформално образование за най-малко 36 участници;

– зала за арт занимания и клубове по интереси;

– мултифункционална зала;

– библиотека;

– съблекални за мъже и жени;

– помещение за хранене за 36 лица с кухненско оборудване и прилежащи помещения;

– стая за свободно време;

– рецепция;

– бар-бюфет;

– камериерна;

– складови и технически помещения;

-канцеларии с работни места за служителите на центъра;

– дворно пространство за отдих и провеждане на събития на открито.

Сградата е архитектурен паметник на културата, като фасадата ѝ е с богата украса от декоративни первази, пиластри и орнаменти, и след реставрацията ѝ ще се промени обликът на главната пешеходна улица в Русе.

Проектът ще бъде финансиран по процедура № BG-RRP-1.008 „А1 Младежки центрове (в областните градове)“ по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), като общият размер на допустимите разходи по инвестицията е малко над 4 милиона лева.