С ефектна 3D мапинг прожекция ще започне месец Октомври в Русе

193

На 1-ви и 2-ри Октомври от 20:00 часа, жителите и гостите на гр. Русе ще имат възможността да се насладят на 3D видео мапинг прожекция върху емблематичната сграда на Съдебната палата. Събитието се организира по Проект ROBG-499 LIVE, в който участват съвместно Русенски университет „Ангел Кънчев“, Регионален исторически музей – Русе, Регионален исторически музей – Силистра и музеите в Кълъраш и Дробета – Турну Северин.

Техническата реализация на събитието е възложена на русенските специалисти по тримерно съдържание от Торнадо Студио ООД и на ветераните в провеждането на събития от този тип – Форматик Лаб ЕООД от гр. София. Събитието се организира и провежда със съдействието на Община Русе и Окръжен съд – Русе.

Освен в Русе, 3D видео мапинг прожекцията ще бъде представена и пред румънска публика – събитието ще бъде повторено върху сградата на Регионален музей „Железни врата“ в Дробета – Турну Северин на 4-ти и 5-ти Октомври.

Провеждането на 3D видео мапинг прожекциите е част от заключителните дейности по изпълнението на проект ROBG-499 LIVE, който е съфинансиран по програма INTERREG V-A Румъния-България от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Събитията ще се проведат при спазване на всички противоепидемични мерки! Организаторите умоляват всички зрители да използват лични предпазни средства и да спазват дистанция!