С още една година ще бъде удължен срока на социална услуга „Патронажна грижа плюс“ в Русе

94

От администрацията в момента подготвят проектно предложение за продължаване на предоставянето на  комплексната здравно-социално услуга от която към днешна дата се възползват 261 потребители. Кои ще са новите  моменти в услугата, трябва ли настоящите потребители  отново да заявят желание за нейното използване –отговорите на тези и още въпроси ще чуем от Симона Христова, началник отдел „Социални дейности“ в Община Русе . С нея разговаря Галя Савова