С повече оранжерии и нова комунална техника ОП „Паркстрой“ продължава грижата за зелената система и чистотата в Русе

62

За първи път Вазата в Русе ще бъде попълнена с цветя, произведени изцяло от общинското предприятие „Паркстрой“. Благодарение на трите нови оранжерии с обща площ 560 кв.м. дружеството произвежда все повече и нови растения за градските градини.

Станалата емблема цветна фигура изисква отглеждането на 30 хиляди килимни цветя. Предстои специална подготовка на повърхността ѝ, за да може всички те да грейнат за празника на града – 6 май.

Освен грижата за зелената система в Русе, многофункционалната техника, с която разполага ОП „Паркстрой“, позволи и стартирането на напълно нова дейност за него – поддържане на обществената хигиена в пешеходната зона на града, част от спирките на градския транспорт, подлези, надлези и велоалеите, които не са част от пътното платно.

Със седем нови комунални машини разполага предприятието в момента, като днес бяха доставени последните две с капацитет от 4 кубика. Всички те притежават прикачен инвентар както за метене, миене и дезинфекция, така и за снегопочистване и опесъчаване.