С 200 хиляди лева се увеличава капиталът на „Общински транспорт“

79

Дружеството търси нови шофьори, а увеличените средства ще осигурят по-добри възнаграждения

Днес след дълги дебати по време на извънредната сесия на Общински съвет – Русе бе гласувано увеличението на капитала на „Общински транспорт“ с 200 хиляди лева. Допълнителният финансов ресурс е необходим на общинското дружество за обезпечаване на експлоатационните разходи по новите линии, както и за подсигуряване на по-добри възнаграждения за водачите на автобуси и тролейбуси, които предстои да започнат работа.

Целта е общинското дружество постепенно да стане единствен превозвач, с което да се подобри и качеството на услугата.

Увеличаването на капитала предизвика сериозен дебат между общинските съветници. Изразени бяха несъгласия да продължат да се увеличават разходите на предприятието, което е единственото от общо 8 общински дружества, реализиращо отрицателен баланс поради своята социална функция.

„По време на предишното управление незнайно защо е продадено депото на „Общински транспорт“ за 600 хиляди лева и дружеството е принудено да заплаща наем в собственото си депо в размер на 12 хиляди лева на месец. Ако тази сума не тежеше на плещите на общинския бюджет, заплатите на шофьорите щяха отдавна да бъдат по-високи“, заяви кметът.

Той поясни, че изграждането на ново собствено депо ще струва на данъкоплатците повече от 20 милиона лева.

В началото на май на общинското дружество бе възложено изпълнението на 4 нови автобусни линии, а през юли пое още 2 линии. Предвижда се в началото на октомври да бъдат поети още 3 автобусни линии, за което е необходимо да бъдат привлечени допълнително водачи на транспортните средства, както и по-високи възнаграждения за тях, отговарящи на актуалната икономическа ситуация в страната.