Тази година ще бъдат ремонтирани покривите на централната сграда на Община Русе и Доходно здание

201

През пролетта ще стартира ремонт и на Пленарна зала. Извършен е оглед и е направено проучване на отоплителната, климатична и вентилационна системи в помещението. Ето какво още е направено в ресор „Строителство и устройство на територията“, ръководен от зам.-кмета Магдалина Илиева.

Материалът подготвиха Галя Савова и Лилия Рачева