Театрали от НУИ „Проф.В.Стоянов“ защитиха изпит с поетичен спектакъл

1017

Репортаж: Лилия Рачева