Теменуга Хараланова за 60-годишния юбилей на Русенския куклен театър

756

Интервю: Лилия Рачева