Теменуга Хараланова за 60-годишния юбилей на Русенския куклен театър

512

Интервю: Лилия Рачева