Теодора Евтимова за технологичните промени в РБ „Любен Каравелов” – Русе

2324

Теодора Евтимова за технологичните промени в РБ „Любен Каравелов” – Русе

Репортаж: Лилия Рачева