Теодора Евтимова за технологичните промени в РБ „Любен Каравелов” – Русе

1716

Теодора Евтимова за технологичните промени в РБ „Любен Каравелов” – Русе

Репортаж: Лилия Рачева