Теодора Евтимова за технологичните промени в РБ „Любен Каравелов” – Русе

1353

Теодора Евтимова за технологичните промени в РБ „Любен Каравелов” – Русе

Репортаж: Лилия Рачева