Теодор Цветков стигна първи до Богоявленския кръст в Дунава

318

Репортаж: Теодора Копчева