Теодор Цветков стигна първи до Богоявленския кръст в Дунава

354

Репортаж: Теодора Копчева