Теодор Цветков стигна първи до Богоявленския кръст в Дунава

483

Репортаж: Теодора Копчева