Техника ще измерва летливите вещества във въздуха в Русе

150
Започна провеждането на морфологичен анализ на битовите отпадъци на Община Русе, резултатите от който ще бъдат използвани за по-ефективното управление на отпадъците. Доставена е и специализирана система за непрекъснато измерване на бензин и летливи органични съединения в атмосферния въздух за Автоматичната станция за измерване качеството на атмосферния въздух, взета под наем от Община Белене.
 
Материал: Теодора Копчева