Те избраха Русе – съвместна инициатива на Радио Русе и Младежки парламент – ОМД

306

Членове  на Младежки парламент представят  успешни русенци, които са избрали да живеят и работят в Русе. За свой гост те са поканили Елена Колева от сдружение „Оставам тук“. Въпросите към нея задават Александър Кондов и Галя Савова.