„Те избраха Русе“ – съвместна инициатива на Радио Русе и Младежки парламент – ОМД

339

Членове на Младежки парламент представят успешни русенци, които са избрали да живеят и работят в Русе. За свой гост те са поканили Десислава Тодорова, създател на успешен бранд зелени скутери. Въпросите към нея задават Александър Кондов и Галя Савова.