Те избраха Русе – съвместна инициатива на Радио Русе и Младежки парламент – ОМД

368

Членове на Младежки парламент представят успешни русенци, които са избрали да живеят и работят в Русе. За свой гост те са поканили Ивайло Ненов, режисьор в ДТ „Сава Огнянов”. Въпросите към госта задават Диляра Кралева и Лилия Рачева.