„Те избраха Русе“ – съвместна инициатива на Радио Русе и Младежки парламент – ОМД

118

Членове на Младежки парламент представят успешни русенци, които са избрали да живеят и работят в Русе. За свой гост те са поканили Боян Боцев, председател на сдружение „СъГраждани“. Въпросите задават Александър Кондов и Лилия Рачева.