Традиционна среща „Кюпсфилм“ на 19 август в Русе

164

57 години „Кюпсфилм“ отбелязва Група „Русе филм“ към Възрожденско читалище „Зора-1866“. Както винаги от 1966 г. този своеобразен сбор на членовете на групата ще бъде на 19 август. Какво е „Кюпсфилм“ и как преминават едни такива срещи на хората, свързани с любителското кино – Галя Савова разговаря с Пламен Личев – художествен  ръководител на група „Русе филм“.