Трети национален младежки форум „Арнаудови срещи. Пътят към познанието“

344

Амбициозната задача на организаторите  на „Арнаудови срещи“ 2022 е младежкият форум да стане трибуна за ученици и младежи, които следват стъпките на Михаил Арнаудов. Татяна Савова, експерт в РБ „Любен Каравелов”, и научният ръководител д-р Капка Иванова днес са гости в предаването и представят програмата. Организатори са РБ „Любен Каравелов“ и Сдружение „Културни пространства“ в партньорство с РУО – Русе. Конференцията се финансира по Програма „Култура“ на Община Русе.

Интервю: Лилия Рачева