Тържествено почетохме саможертвата на Ангел Кънчев

158

„Да живее България!“ – с тези думи и с възрожденски песни завърши възстановката на събитията от 17 март преди 151 години на кея край Дунава. Тогава Ангел Кънчев трябва да пътува за Букурещ с важна мисия в Българския революционен централен комитет, но на пристанището в Русчук е издаден и обграден от османската полиция.

Кметът на Община Русе Пенчо Милков, заедно с ученици от училище „Ангел Кънчев“ поведе шествието към паметника на революционера на булевард „Славянски“, където бяха строени Общинският духов оркестър и Гвардейския отряд, както и много русенци.

Репортаж: Теодора Копчева