Увеличават се исканията за достъп до обществена информация в Областна администрация – Русе

96

10 заявления за достъп до обществена информация са постъпили в областна администрация – Русе през изминалата година. Колко от тях са били удовлетворени и какъв тип информация са търсили русенци и още – кой и как може да поиска достъп до обществена информация – отговорите от разговора на Галя Савова с Георги Георгиев, експерт „Връзки с обществеността“ в Областна администрация – Русе.