Увеличава се броя на издадените разрешения за работа на непълнолетни от Инспекцията по труда в Русе.

128

Младите хора са наемани най-вече в туристическия и ресторантьорския бранш. От Инспекцията по труда напомнят, че единствено сключването на трудов договор може да гарантира изплащането на пълните възнаграждения за положения труд. Още по темата чуйте от разговора на Галя Савова с Ирена Николаева, директор Инспекция по труда в Русе.